Phần mềm tính sơn

Không cần đoán mình phải cần bao nhiêu lít sơn, bạn hãy dùng chương trình này để có được thông số tham khảo tốt nhất.
Loại sơn bạn chọn
Diện tích cần sơn
Chiều dài của phòng m cm
Chiều rộng của phòng m   cm
Chiều cao của phòng m   cm
Diện tích cửa

Cửa chính

Chiều rộng m   cm
Chiều cao m   cm
Số lượng cái  

Cửa sổ

Chiều rộng m   cm
Chiều cao m   cm
Số lượng cái  
 
Tính toán

Hotline: 1800 58 88 57 - 0913304123
Tổng đài hỗ trợ miễn phí
Hotline Hotline1800 58 88 57

Liên hệ mở đại lý
Mr Khải Ca Mr Khải Ca0913304123

Hỗ trợ kỹ thuật
Mr Long Tran Mr Long Tran0972193621